Tag Archives: Tông thư Cánh cửa Đức Tin

Tìm hiểu Tông thư “Cánh cửa Đức tin” – Lm. Domie Guzman, SSP

Tìm hiểu Tông thư “Cánh cửa Đức tin” của Lm. Domie Guzman, SSP
L.V.H chuyển ngữ từ bản tiếng Anh “DOOR OF FAITH” AT A GLANCE Tiếp tục đọc

Advertisements
Đăng tải tại BÀI DỊCH | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?