Tag Archives: TÔNG HUẤN PASTORES DABO VOBIS

TÔNG HUẤN PASTORES DABO VOBIS VỀ VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II GỞI GIÁM MỤC ĐOÀN HÀNG GIÁO SĨ VÀ TOÀN THỂ GIÁO HỮU SAU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC DẪN NHẬP 1. “Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng Ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT SƯU TẦM | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?