Tag Archives: Mc 2. 18-22

Nguyện Ngắm theo Tin Mừng Mc 2, 18-22

Nguyện Ngắm Tin Mừng Mc 2, 18-22               Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy đổ đầy Thánh Thần Chúa xuống trên con để Người hướng dẫn con trong giờ nguyện ngắm này. Xin Chúa ban cho con ơn “thông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?