Tag Archives: học thuyết xã hội

CÔNG BẰNG TRÊN THẾ GIỚI

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ HAI
JUSTITIA IN MUNDO
CÔNG BẰNG TRÊN THẾ GIỚI
Thăng Tiến Công Bằng Trên Thế Giới
30.11.1971
Tiếp tục đọc

Advertisements
Đăng tải tại BÀI DỊCH, HỌC THUYẾT XÃ HỘI | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?