Tag Archives: giáo phận Kontum

GUERLACH, NHÀ THỪA SAI LỖI LẠC

GUERLACH, BỀ TRÊN MIỀN TRUYỀN GIÁO KONTUM CHA J. B. GUERLACH (1858 -1912) Thời Niên Thiếu Jean-Baptiste Guerlach sinh ngày 14 tháng 7 năm 1858 tại Metz, thành đô cổ của Lorraine. Bố của Guerlach là một trong những ki-tô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại CHIA SẺ MỤC VỤ, LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO | Thẻ , , | %(count) bình luận