Tag Archives: đọc sách

HÌNH ẢNH NGÀY LÃNH TÁC VỤ ĐỌC SÁCH

Một vài hình ảnh trong Thánh Lễ trao ban tác vụ đọc sách (tháng 5.2011) Advertisements

Đăng tải tại HÌNH ẢNH, HÌNH ẢNH LỚP | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?