Tag Archives: cấy ghép cơ phận

CẤY GHÉP CƠ PHẬN, CƠ HỘI MỚI HAY THÁCH ĐỐ MỚI?

I. Nhập đề Hiện nay, sự tiến bộ của y sinh học về vấn đề cấy ghép cơ phận người ngày càng được xã hội quan tâm. Đây là một hướng điều trị mới của ngành y học nhằm chăm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐẠO ĐỨC SINH HỌC | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?