Category Archives: SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUY NIỆM CHẦU THÁNH THỂ (Rm 5,12-19)

I. Cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa! Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong tấm bánh bé nhỏ trước mặt chúng con đây;Chúa đang nhìn ngắm mỗi người chúng con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHẦU THÁNH THỂ THEO TIN MỪNG Mt 17, 1-9

LỜI NGUYỆN Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa đang ngự trong Phép Thánh Thể! Chúng con yêu mến, cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con, cho chúng con được đến đồng bàn với Chúa mỗi ngày qua … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGUYỆN NGẮM THEO TIN MỪNG Mc 9, 14 – 29

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong chúng con, giờ này chúng con cảm thấy hạnh phúc vì được ở gần Chúa hơn bao giờ hết. Chúng con được kết hợp mất thiết với Chúa nhờ việc cùng tham … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đường Thập Giá – Đường Tình Yêu

Hôm nay, phụng vụ Giáo hội long trọng cử hành việc Đức Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem trong vinh quang. Sau Chúa nhật này, chúng ta bước vào Tuần Thánh của năm 2014, tuần lễ tưởng niệm mầu nhiệm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Suy niệm Lời Chúa – Ga 17, 20-26

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu biết trước mình sắp sửa hoàn tất công việc tại thế và trở về cùng Thiên Chúa Cha. Người biết những yếu đuối, hoang mang, lo sợ và chia rẽ giữa các Tông đồ. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGUYỆN NGẮM THEO TIN MỪNG Ga 15,26-16,4a

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha, Con và Thánh Thần! Chúng con đặt mình trước Nhan Chúa, với tất cả ý chí, lý trí và tự do của chúng con. Xin đừng để điều gì làm chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRƯỚC THÁNH THỂ – Ga 14, 23-29

  Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, chúng con vừa trải qua một ngày sống với những lo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGUYỆN NGẮM THEO TIN MỪNG Ga 14, 21-26

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng con: mở lòng trí, tâm hồn và cảm quan để chúng con có thể nghe, cảm thấu, yêu mến và can đảm thi hành lời Chúa dạy. Tin mừng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI NGUYỆN NGẮM THEO TIN MỪNG Ga 10,1-10

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong lòng chúng con. Chúng con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Lạy Chúa Giê-su, chúng con thật sung sướng và hạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI NGUYỆN NGẮM THEO TIN MỪNG Lc 1,26-38

LỄ TRUYỀN TIN Lạy Chúa Cha toàn năng, chúng con hết lòng thờ lạy, kính tin Cha đang ngự giữa chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, anh em chúng con đang có Chúa hiện diện bên cạnh, ngay trước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRƯỚC THÁNH THỂ (Ga 20,19-31)

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh hiện diện trong Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ chúng con. Chúng con xin thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ tình thương vô biên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyện ngắm theo Tin Mừng Lc 6, 36-38

Lạy Thiên Chúa là Cha rất thánh, chúng con ngợi khen và cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và tạo dựng nên chúng con và cho chúng con làm con Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyện ngắm theo Tin Mừng Lc 6, 36-38

Lạy Thiên Chúa là Cha rất thánh, chúng con ngợi khen và cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và tạo dựng nên chúng con và cho chúng con làm con Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres

(Lc 4, 18) Pour partager ce qui a fait et fait encore mon bonheur d’être prêtre, je pense naturellement au verset de l’Évangile selon saint Luc : « L’Esprit du Seigneur est sur moi…Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres » … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Thẻ | %(count) bình luận

DẤU ẤN LÊN ĐƯỜNG

Mỗi khi chiêm ngắm, tưởng nghĩ về sự kiện Đức Maria đi lên đền thờ dâng mình, tâm hồn không khỏi trổi dâng, trào dậy những cảm xúc khó tả bằng lời. Có gì đó như  hân hoan, như quyến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA, SUY TƯ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyện Ngắm theo Tin Mừng Mc 2, 18-22

Nguyện Ngắm Tin Mừng Mc 2, 18-22               Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy đổ đầy Thánh Thần Chúa xuống trên con để Người hướng dẫn con trong giờ nguyện ngắm này. Xin Chúa ban cho con ơn “thông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRƯỚC THÁNH THỂ (Ga 2, 1-12)

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRƯỚC THÁNH THỂ (Ga 2, 1-12) “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên tại Cana xứ Galilêa“. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SUY NIỆM LỜI CHÚA | Bạn nghĩ gì về bài viết này?