Category Archives: HÌNH ẢNH

Người Thầy

Người Thầy nhạc và lời: Nguyễn Nhất Huy trình bày: khóa 7 – ĐCV Huế Advertisements

Đăng tải tại HÌNH ẢNH, HÌNH ẢNH LỚP | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Clip: Người Thầy

Clip Người Thầy – Mừng kim khánh linh mục của quý Cha: G.B Nguyễn Văn Đán, Phêrô Nguyễn Lân Mẫn và Batôlômêô Nguyễn Quang Anh

Đăng tải tại HÌNH ẢNH, HÌNH ẢNH LỚP | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hình ảnh lớp Thần IV chúc mừng đức Tân Giám Mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long

Chúc mừng đức Tân Giám mục…

Đăng tải tại HÌNH ẢNH, HÌNH ẢNH LỚP | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HÌNH ẢNH NGÀY LÃNH TÁC VỤ ĐỌC SÁCH

Một vài hình ảnh trong Thánh Lễ trao ban tác vụ đọc sách (tháng 5.2011)

Đăng tải tại HÌNH ẢNH, HÌNH ẢNH LỚP | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 năm về trước…

Một vài hình ảnh nhân ngày lãnh tu phục
ngày 1/11/2006 Tiếp tục đọc

Hình ảnh | Posted on by | 3 phản hồi