BÀI NGUYỆN NGẮM THEO TIN MỪNG Lc 1,26-38

1

LỄ TRUYỀN TIN

Lạy Chúa Cha toàn năng, chúng con hết lòng thờ lạy, kính tin Cha đang ngự giữa chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, anh em chúng con đang có Chúa hiện diện bên cạnh, ngay trước mặt, và trong chính tâm hồn mỗi người. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã đi vào cuộc đời, vào linh hồn mỗi người chúng con như xưa Chúa đã đi vào thế giới, cắm lều nơi “Đền Vàng” nhân loại là cung lòng Trinh nữ Maria, sau tiếng thưa Fiat của Mẹ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dọi chiếu tâm trí chúng con, hầu giúp mỗi người đón nhận ánh sáng Lời Chúa để chúng con được ơn biến đổi tâm hồn. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ cho chúng con biết noi gương Mẹ, xưa Mẹ đã dịu dàng xin vâng thiên ý, thì nay cũng cho chúng con biết khiêm tốn vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh và trong môi trường chúng con đang sống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

“Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.”

Suy niệm

Chúng ta cùng chiêm ngắm khung cảnh cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa vị sứ giả từ trời cao và một thôn nữ Is-ra-en đơn sơ, dịu dàng. Cuộc gặp gỡ mang tính quyết định liên hệ trực tiếp đến sự sống muôn đời của nhân loại. Biến cố này đã diễn ra tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần kịch tính. Kết quả sẽ ra sao nếu hai bên không thể đi tới một quyết định chung kết? Nhân loại sẽ đi về đâu nếu thôn nữ từ khước Sứ Điệp? Tạ ơn Chúa, cuộc gặp gỡ đã đưa đến mối kết hiệp chặt chẽ, một sự tái hợp giữa Trời và Đất. Chúng ta cùng suy niệm về lòng tin có suy nghĩ và thái độ tín thác của Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận Chúa và nhờ đó đến lượt chúng ta cũng được đón rước Chúa. Trước hết, chúng ta nhận thấy đây là cuộc gặp gỡ thẳng thắn, có trao đổi, chứ nó không diễn ra một chiều. Ân sủng luôn đi liền với tự do con người.

– Sự kiện đang diễn ra cho thấy lòng tin vững vàng, với đầy đủ tự do của Trinh nữ Maria. Trinh nữ đã bối rối và tự hỏi lời chào của sứ thần có ý nghĩa gì? (Lc 1,29). Cô không sợ hãi như Da-ca-ri-a, cha của Gioan Tiền Hô, Cô chỉ suy nghĩ băn khoăn về sứ điệp thiên thần vừa nói: Cô “sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” Và Cô đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm vừa được mạc khải thật bất ngờ: “việc ấy xảy đến thế nào?”. Câu hỏi của Cô không phải là sự hoài nghi, bất tín, mà nó xuất phát từ một lòng tin đi tìm ánh sáng sự thật. Nhờ đó, Cô biết thêm mầu nhiệm của ơn trọng đại mình sắp lãnh nhận: Người Con Cô sẽ sinh ra là “Đấng Thánh… và được gọi là Con Thiên Chúa”  (Lc 1,35).

Nhìn lại lòng tin của mỗi người, trước những biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời, trước nhiều hoàn cảnh thuận nghịch xảy đến, tôi có luôn bối rối khi đón nhận một đề nghị, một ý kiến trái ngược với mong muốn của mình không? Nhất là khi ý kiến đó mang đầy tính tích cực và chân thành? Tôi đã xử trí như thế nào? Vui lòng đón nhận hay tìm cách thoái thác? Nhìn vào gương mẫu của Mẹ Maria, tôi có được thúc đẩy để bàn hỏi, trao đổi với những người khôn ngoan có kinh nghiệm trong những việc hệ trọng của đời mình không? Tôi có thẳng thắn trao đổi cùng cha linh hướng mọi thao thức trong tâm hồn mình không? Thiên Chúa không ngừng nói với chúng ta qua những dấu chỉ của cuộc sống hôm nay. Nếu biết lắng nghe, chúng ta sẽ nhận ra thánh ý Thiên Chúa gửi đến cho mình, cũng như Đức Maria đã nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc Truyền Tin.

–  Thái độ tín thác của Trinh nữ Maria, luôn sẵn sàng đặt mình dưới sự hướng dẫn của Đấng Tối Cao, được thấy nơi câu trả lời Mẹ đã chọn cách giản dị mà rất hiệu quả: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là một thái độ tin kính và mến yêu, chứ không chỉ là khiêm tốn. Vì theo truyền thống Do thái, được làm tôi tớ Thiên Chúa là một vinh dự. Mẹ đã phó thác tất cả trong tay Thiên Chúa. Với lời thưa “xin vâng”, Mẹ bỏ lại tất cả ưu tư, bất chấp những điều phiền phức sẽ xảy đến, để chỉ vâng theo ý của Chúa. Đường thập giá của Mẹ đã bắt đầu từ sự kiện truyền tin này cho đến khi Mẹ đứng dưới chân thập tự. Mẹ không than van, kêu trách. Thái độ của Mẹ là thinh lặng vâng phục trong đức tin, đón nhận thánh ý Chúa. Nhờ đó, đức tin Mẹ hằng ngời sáng trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Ngay sau khi được sứ thần giải thích, Mẹ đã mau mắn nhận lời cho dù ngày tháng sắp tới có thay đổi ra sao đi nữa. Điều đẹp ý Chúa, đó là chấp nhận vâng theo sứ điệp từ Thiên Chúa chứ không cố chấp theo ý riêng mình. Chính vì thế, Đức Maria luôn “đẹp lòng” Thiên Chúa

Chúng ta, những người con cái Mẹ, chúng ta nhờ Mẹ mà đến với Chúa, chính nhờ Mẹ đã tin vào Lời Chúa, cưu mang Ngôi Lời nhập thể mà nhân loại, trong đó có chúng ta, cũng được đón nhận Ngôi Lời và được Ơn Cứu Độ bao phủ. Thánh Phanxicô Assisi dám nói : “Chúng ta là những người mẹ của Ðức Kitô khi chúng ta mang Ngài trong tâm hồn và trong thân xác chúng ta bằng tình yêu, bằng lòng trung thành và sự thuần khiết của lương tâm, và chúng ta sinh ra Ngài bằng những hành vi tốt lành, những hành vi trở nên một ánh sáng, một gương mẫu cho tha nhân . [1]

Nhờ Mẹ, chúng ta được diễm phúc mang lấy Chúa vào tâm hồn. Chúng ta có biết nhìn vào gương mẫu Mẹ dấu yêu để sống vai trò người mang Chúa cách xứng hợp chưa? Biết bao lần tôi đón nhận Chúa ngự vào lòng, thái độ của tôi có tin kính, mến yêu và phó thác tất cả cho Chúa không? Tôi có ý thức Chúa đang ngự trong tâm hồn, để rồi gắng sống tốt lành, gắng làm những điều đẹp lòng Chúa, và trở nên chứng nhân cho Chúa không? Chúng ta cùng nhìn lại chính mình, và cùng cầu xin Mẹ giúp sức để biết khiêm tốn noi theo gương mẫu của Mẹ.

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con đã ngắm nhìn lại biến cố truyền tin mang Con Chúa đến cho nhân loại, trong đó nổi bật gương mẫu đức tin sống động của Mẹ Maria, Mẹ đã không ngần ngại thưa “Xin Vâng”. Dẫu Mẹ chưa hiểu trọn vẹn thiên ý, nhưng Mẹ vẫn tín thác vào Lời Chúa dạy. Xin cho chúng con học được bài học tin kính, mến yêu và phó thác này để chúng con sống, thi hành và biết làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Amen.


[1] Saint Francois d’Assise, Lettre aux fidèles I (Documents, cité, p. 106).

Advertisements
Bài này đã được đăng trong SUY NIỆM LỜI CHÚA và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s